Techniczne

Tłumaczenia techniczne to trzeci najpopularniejszy rodzaj tłumaczeń. Bardziej popularne są tylko tłumaczenia dotyczące informatyki oraz biznesu/finansów.

W swojej ofercie mam tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi maszyn), z zakresu ochrony środowiska oraz energetyki. Dwa ostatnie są gałęziami tłumaczeń technicznych, jednak ze względu na dość szerokie pojęcie „techniczne” wyszczególniłam w cenniku, którymi obszarami się zajmuję.

Najprościej mówiąc tłumaczę teksty dotyczące:

➡ energetyki słonecznej

➡ energetyki wietrznej

➡ energetyki wiatrowej

➡ gazownictwa

➡ odnawialnych źródeł energii

➡ instrukcji obsługi maszyn

➡ ropy naftowej

➡ ekologii

➡ zmiany klimatu

To tylko część tematów z zakresu energetyki i ochrony środowiska, ale w okół tych tematów skupiam swoją pracę z tłumaczeniami.

Dlaczego nie podejmuję się innych tłumaczeń?

Każdy tłumacz powinien mieć swój obszar, w którym się specjalizuję. Tłumaczenia to ciągła nauka. Nie tylko język musimy ćwiczyć, ale również wiedzę z danej dziedziny. Stąd też moje zainteresowania doprowadziły mi do oferowania tłumaczeń technicznych.